Spot Remover

spot-removerOdplamiacz – Spot Remover
Odplamiacz WOODCARE (dawniej PROTEGO) jest nadzwyczaj skuteczny przy usuwaniu plam pochodzących od czerwonego wina, ciast, kawy, tłuszczu, itp. Można go stosować do powierzchni olejowanych i woskowanych. Najpierw należy sprawdzić w niewidocznych miejscach, czy nie zachodzi odbarwienie.

Instrukcja stosowania:
1. Rozpylić równomiernie odplamiacz na plamę.
2. Odczekać przynajmniej 15 – 20 minut. Nie szorować plamy, jeśli to nie jest bezwzględnie konieczne.
3. Teraz wytrzeć zaplamiony obszar wilgotną szmatą i wypłukać. Sprawdzić, czy plama została usunięta. Jeśli nie – czynność powtórzyć.
4. Po rozpuszczeniu i usunięciu plamy może okazać się konieczne ponowne olejowanie lub woskowanie oczyszczonej powierzchni. Przed ponownym olejowaniem lub woskowaniem powierzchnia powinna być całkowicie sucha.

Usuwanie: Pozostałości i pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Oświadczenie o treści: an – i nonionske i środki powierzchniowo czynne
Zużycie: 1 l na 250 – 300 m2 drewna.

Produkt drażniący // R36

Działa drażniąco na oczy. (R36)

• Chronić przed dziećmi.
• Unikać zanieczyszczenia oczu.
• W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (np. słońca). Przechowywać z dala od dzieci w miejscu nie narażonym na mróz.
Uwaga: W celu sprawdzenia zgodności zawsze należy wykonać próbę nanoszenia.

Informacje o atestach
Deklaracja zgodności
Karta techniczna Odplamiacz spot remover