Soap – Mydło

Mydło do podłóg drewnianych

wood floor soapNaturalne i białe

Mydło do podłóg drewnianych WOODCARE (dawniej PROTEGO) jest łagodnym produktem naturalnym do zmywania wszelkiego rodzaju olejowanych / woskowanych podłóg. Spełnia dwie funkcje: zmywa podłogę i pozostawia na niej niewidzialną, odżywczą warstewkę chroniącą przed wnikaniem w pory drewna płynów i zabrudzeń. Mydło można używać również do zmywania wszelkiego rodzaju olejowanych powierzchni drewnianych. Dostępne w kolorze naturalnym i białym. Mydło naturalne stosuje się do zmywania podłóg olejowanych olejem naturalnym lub kolor, natomiast białe mydło jest stosowane do podłóg olejowanych na biało.

Instrukcja stosowania:
1. Przed przystąpieniem do zmywania dobrze wymieszać pojemnik poprzez potrząsanie.
2. Wlać 125 ml mydła do wiadra z 5 l letniej wody. Wykorzystać dwa wiadra: jedno na roztwór mydła, a drugie na wodę do płukania. Na podłogę nanosić minimalną ilość roztworu. Roztwór mydła na podłodze powinien pozostać tak długo, aż brud się rozpuści. Zmywakiem na kiju zebrać brudną wodę z podłogi, po czym zmywak wypłukać w wiadrze z wodą.
3. Zawsze po zebraniu brudnej wody podłogę należy wytrzeć dobrze wykręconym zmywakiem. Na powierzchni nie mogą pozostawać plamy wody.
4. W przypadku podłogi zaniedbanej lub bardzo brudnej do rozpuszczenia brudu należy użyć polerki mechanicznej z białą wkładką. Zbieranie brudnej wody z podłogi i zmywanie jej roztworem mydła jest opisane w punkcie 2.

Usuwanie: Pozostałości i pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zużycie: 1 l na 350 – 400 m2 drewna.
Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (np. słońca). Przechowywać z dala od dzieci w miejscu nie narażonym na mróz.
Uwaga: W celu sprawdzenia zgodności zawsze należy wykonać próbę na powierzchni.

Informacje o atestach
Deklaracja zgodności
Karta techniczna Wood Floor Soap – Mydło