Refresher – Mydło z olejem

Olie refresher
Naturalne i białe
Mydło z olejem jest alternatywą dla mydła WOODCARE (dawniej PROTEGO) do podłóg. Jego zaletą jest jednoczesne zmywanie i olejowanie. Dostępne w kolorze naturalnym i białym. Mydło naturalne jest stosowane do podłóg olejowanych transparentnie i w kolorze, zaś białe – do podłóg olejowanych na biało. Mydło z olejem pozostawia na powierzchni i w porach niewidzialną warstewkę oleju zabezpieczającą podłogę. Można je stosować do wszystkich olejowanych i woskowanych podłóg.

Instrukcja stosowania:
1. Przed przystąpieniem do mycia dobrze wymieszać pojemnik poprzez potrząsanie.

2. Wlać 250 ml mydła do wiadra z 5 l letniej wody. Wykorzystać dwa wiadra: jedno na roztwór mydła, a drugie na wodę do płukania. W przypadku podłogi olejowanej UV zastosować tylko 125 ml na 5 l letniej wody. Na podłogę nanosić minimalną ilość roztworu mydła. Warstwa mydła na podłodze powinna pozostać tak długo, aż brud się rozpuści. Zmywakiem na kiju zebrać brudną wodę z podłogi, po czym zmywak wypłukać w wiadrze z wodą.

3. Zawsze po zebraniu brudnej wody podłogę należy wytrzeć dobrze wykręconym zmywakiem. Zmywać wzdłuż desek podłogi. Na podłodze nie mogą pozostawać plamy wody.

4. W przypadku podłogi zaniedbanej lub bardzo brudnej do rozpuszczenia brudu należy użyć polerki mechanicznej z białą wkładką. Zbieranie brudnej wody z podłogi i zmywanie jej wodą z mydłem jest opisane w punkcie 3.

5. Pozostawić podłogę do wyschnięcia na około 4 h w temperaturze 18 °C.

6. Jeśli wymagany jest lekki połysk, to po wyschnięciu wypolerować podłogę mechaniczną polerką z białą wkładką.

Usuwanie: pozostałości i pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zużycie: 1 l na 200 – 250 m2 drewna.

Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (np. słońca). Przechowywać z dala od dzieci w miejscu nie narażonym na mróz.
Uwaga: W celu sprawdzenia zgodności zawsze należy wykonać próbę nanoszenia.

Informacje o atestach
Deklaracja zgodności
Karta techniczna Refresher Mydło z olejem