PRIME K1


WOLNY OD ZWIĄZKÓW – NMP, JEDNOSKŁADNIKOWY NA BAZIE WODY LAKIER PODKŁADOWY, NADAJACY DREWNU NATURALNY WYGLĄD

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Szybkoschnący jednoskładnikowy, na bazie wody lakier podkładowy, zawierający specjalne żywice syntetyczne, które dają wysoką odporność na ścieranie i zarysowania. Produkt o bardzo dobrych właściwościach kryjących, który nie powoduje niepożądanych zmian w taninie zawartej w drewnie. Nadający podłodze drewnianej naturalny wygląd. Lakier podkładowy Comfort Prime k1 może być stosowany pod wszystkie lakiery firmy Lechner serii ECO i COMFORT. Nie zawiera NMP zgodnie z normą 2004/42/EC (high performance single-component paint, Cat. I, limit value 140).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:
Baza surowcowa: syntetyczne żywice w wodnej emulsji
Lepkość: 18-20 sec. (No. 4 Ford cup)
Ciężar właściwy: 1 g/cm³
Rozcieńczenie: nie jest potrzebne – jeśli jest wymagane zaleca się rozcieńczać wodą destylowaną lub DILUENTE ECO R thinner
Aplikacja: wałek, pędzel lub szpachle ze stali lub elastycznego plastiku.
Zużycie: 80-100 ml/m²
Taber test (1000 rotations, 1000 grams, CS-10 wheel): 34 mg.
Przyczepność (cross hatch test): 100 %
Temperatura aplikacji: od +10℃ do +25°C
Czas schnięcia: około 60 min.
Możliwość matowienia: około. 12 godz
Czas pomiędzy warstwami: około. 6-12 godz
Ostateczny czas schnięcia: 48 -72 hours
VOC zawartość: 49 g/l
Temperatura magazynowania: od +5℃ do +25°C
Okres przydatności: 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, nieotwartym
Czyszczenie: wodą, gdy produkt jest jeszcze nieutwardzony
Zastosowanie: do wewnątrz
Karta bezpieczeństwa: Tak
Opakowanie: 5 l

Sposób użycia: Parkiet musi być właściwie przyklejony i wyszlifowany, żeby zapewnić powierzchnię gładką, równą, wolną od pozostałości starych lakierów, farb, olei itd. Przed nałożeniem parkiet musi być dobrze odkurzony, żeby usunąć wszystkie pozostałości po szlifowaniu, kurz itd. Należy upewnić się czy wszystkie szczeliny między parkietem są starannie wypełnione produktem Rasostuc CH1T oraz czy fugenkit jest całkowicie suchy. Następnie powierzchnię należy przeszlifować, odkurzyć, starannie wyczyścić w celu usunięcia całkowicie pyłu, kurzu. Wilgotność drewna powinna wynosić 8-11%.
Przygotuj parkiet nakładając fugenkit firmy Lechner ECOSTUC PLUS lub RASOSTUC CH1 i postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie technicznej produktu. Zanim przystąpimy do aplikacji lakieru, należy go dokładnie wymieszać i przepuścić przez filtr, następnie odczekać około 10 minut.
Lakier nakładany równomiernie, używając czystych narzędzi, aplikując odpowiednią ilość, która jest podana w karcie technicznej produktu.
W przypadkach kiedy lakier jest nakładany w temperaturze otoczenia powyżej 25°C i relatywnie niskim poziomie wilgotności powietrza, zaleca się dodanie Diluente Eco R w ilości 5%, żeby ułatwić nakładanie lakieru

INNE INFORMACJE: Zaleca się zawsze dokonanie próby na nieznanych gatunkach drewna w celu sprawdzenia jak lakier wpłynie na kolor drewna. Lakier COMFORT K1 jest kompatybilny ze wszystkimi lakierami ECO oraz COMFORT serii. Nie można nakładać lakierów na bazie rozpuszczalników na ten lakier. Comfort Prime K1 po otwarciu opakowania powinien być zużyty w jak możliwie najkrótszym czasie. Ten produkt nie jest mrozoodporny. Podane czasy schnięcia odnoszą się do temperatury otoczenia . 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu produktu. W czasie stosowania przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP. Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje
Karta chrakterystyki COMFORT PRIME K1