Maintenance Paste

Pasta konserwującaMaintenance pasteDo konserwacji olejowanych i woskowanych podłóg; w kolorze naturalnym i białym.

Instrukcja stosowania:
1. Oczyszczanie podłogi zacząć od zmywacza do drewna. Wymieszać 125 ml zmywacza z 5 l letniej wody. Zawsze używać dwóch wiader – jedno na roztwór zmywacza i drugie na wodę do płukania; po zmyciu podłogę pozostawić na 4 – 8 h do wyschnięcia.

2. Wycisnąć na podłogę niewielką ilość pasty – dostatecznie do tego, aby zakonserwować jednorazowo 1 – 2 m2. Zaraz potem wypolerować polerką z białą wkładką. Upewnić się, czy pasta dobrze została wtarta w pory drewna; w przypadku nadmiaru pasty przenieść ją na dalszą część podłogi.

3. Kontynuować nanoszenie pasty do momentu, aż cała powierzchnia zostanie zakonserwowana.

4. Należy zauważyć, że pasta szybko schnie i dlatego należy ją nanosić odcinkami. W przypadku klejącej podłogi rozpylić niewielką ilość rozpuszczalnika WOODCARE (dawniej PROTEGO).

5. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na 4 h w temperaturze 18 °C. Po początkowym przeschnięciu można ostrożnie chodzić po podłodze. Do czasu pełnego wyschnięcia pasty nie zmywać podłogi wodą.

6. Pozostawić na 24 h do wyschnięcia. W tym czasie nie zmywać podłogi wodą.

7. Narzędzia można myć rozpuszczalnikiem WOODCARE (dawniej PROTEGO).

8. Podłogę należy regularnie zmywać mydłem do podłóg drewnianych lub mydłem z olejem.

Ryzyko zapalenia: Pył po szlifowaniu oraz nasączone szmaty lub wkładki po wykorzystaniu należy namoczyć natychmiast w wodzie lub spalić. Niebezpieczeństwo samozapalenia.

Usuwanie: Pozostałości i pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

VOC: VOC-MAX: 300 g/l, VOC-limit (II, f (SB)): 700 g/l.
Zużycie: 1 l na 150 – 200 m2 podłogi.

Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (np. słońca). Przechowywać z dala od dzieci w miejscu nie narażonym na mróz.
Uwaga: W celu sprawdzenia zgodności zawsze należy wykonać próbę nanoszenia.

Informacje o atestach
Deklaracja zgodności
Karta techniczna Maintenance Paste