LEGNOPOL 2000

Legnopol-20002 SKŁADNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY DO PARKIETU

Aplus

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Dwuskładnikowy poliuretanowy klej (stosunek mieszania 9:1) według normy DIN EN 14293 do przyklejania posadzek drewnianych na podkładach cementowych, anhydrytowych, z lanego asfaltu, starych i nowych podkładach drewnianych (płyty OSB) po przeszlifowaniu, metalowych i odpowiednio przygotowanych płytkach ceramicznych. Do przyklejania o dużych wymiarach lakierowanego fabrycznie parkietu litego i desek stosować SMP BOND. Do stosowania wewnątrz. Nadaje się na powierzchnie chłonne i niechłonne. Przystosowany do użycia pod meble na kółkach (EN 12529. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

  • Bardzo łatwy do rozprowadzania
  • Elastycznie odkształcalny
  • Wysoka wytrzymałość końcowa
  • Wysoka wytrzymałość na ścinanie
  • Bardzo dobrze utrzymuje odlew zęba
  • Szeroki zakres stosowania
  • Nie zawiera wody
  • Bezrozpuszczalnikowy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Baza surowcowa: żywica poliuretanowa Stosunek mieszania składników 9 A : 1 B
Kolor jasny i ciemny
Ciężar właściwy: 1,55 g/cm3
Zawartość ciał stałych: 99,5%
Nakładanie: szpachla zębata TKB B 3 – B 11
Czas użycia: ok. 60 minut
Zużycie: ok. 800 – 1200 g/m2 w zależności od użytej szpachli zębatej i podłoża Czas odparowania brak
Czas klejenia: ok. 60 minut w zależności od ilości i warunków klimatycznych
Czas do użytkowania posadzki: ok. 24 do 48 godzin
Temperatura użycia: powyżej +10°C
Składowanie: powyżej +5°C, Wrażliwy na mróz.
Okres przydatności do użycia: ok. 24 miesięcy w oryginalnych opakowania w temperaturze pokojowej
Wskazówki dot. zagrożeń: Skł. A: Xi drażniący (zob. kartę charakterystyki) Skł. B: Xi drażniący (zob. kartę charakterystyki) Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Emicode: EC 1 R
Opakowanie: plastikowe
Wielkość opakowania: Opakowanie zbiorcze 10 kg – 50 opakowań na palecie
Skł. A: wiadro plastikowe 9 kg
Skł. B: pojemnik plastikowy 1 kg

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365 wzgl. 18352 i norm B2218 wzgl. B2236-1). Podłoże musi być twarde, nośne, suche, bez spękać, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji obniżających przyczepność kleju. Z jastrychów cementowych usunąć odpowiednimi maszynami warstwę mleczka cementowego. Jastrychy anhydrytowe przed klejeniem przeszlifować (ziarno 16) w celu usunięcia warstwy mleczka anhydrytowego (zgorzela), odkurzyć i zagruntować. Podkłady z ogrzewaniem podłogowym należy z reguły zagruntować środkiem Primer PU/Primer PU Antidust/Primer PU 300/Primer PU 150 Speed lub Epoprimer. Nierówności podłoża należy wyrównać przynajmniej 3 mm warstwą masy wzmacnianej włóknem Fibrodur lub mocnej masy Levelfast. Z podłoży metalowych usunąć wszelkie ślady rdzy, pozostałości farb, zabrudzeń i innych substancji utrudniających klejenie.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem starannie wymieszać obydwa składniki przy pomocy mieszadła elektrycznego. Klej nakładać równomiernie na podłoże odpowiednią szpachlą zębatą. W celu uzyskania przyklejenia parkietu na całej powierzchni należy stosować szpachle o odpowiednim rozmiarze zęba. Klej nakładać na takiej powierzchni, na jakiej można ułożyć parkiet w czasie 60 minut. Deszczułki układać natychmiast, lekko przesunąć i docisnąć. Zwracać uwagę na możliwie pełne pokrycie klejem spodniej strony deszczułek. Pomiędzy ścianami, a parkietem zachować odstęp o szerokości 10-15 mm. Unikać sklejania deszczułek ze sobą. Nie wchodzić na ułożone powierzchnie przez pierwsze 6-10 godzin. Posadzkę szlifować i lakierować dopiero po całkowitym utwardzeniu się kleju. Świeże pozostałości kleju można usuwać przy pomocy Cleancoll, narzędzia czyścić Solvente CH 500 (zapoznaj się z odpowiednimi kartami technicznymi produktów).

UWAGI: Podane czasy odnoszą się do normalnych warunków (ok. +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane <65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas układania, wiązania i schnięcia a także czas do użytkowania posadzki. Rozpoczęte opakowania starannie zamykać i pozostałą zawartość zużyć niezwłocznie. Zimą należy klej i parkiet odpowiednio długo klimatyzować w pomieszczeniu. Klej musi osiągnąć temperaturę pokojową, jaka jest wymagana do jego aplikacji. Obok poniższej karty należy uwzględniać zalecenia producenta posadzki i karty techniczne ww. produktów. Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku. W celu uzyskania dodatkowych informacji jesteśmy do Państwa dyspozycji.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż i wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.

DO POBRANIA:

Deklaracja zgodności
Informacje o atestach
Karta charakterystyki LEGNOPOL 2000 PARTE A
Karta charakterystyki LEGNOPOL 2000 PARTE B
Karta techniczna LEGNOPOL 2000