Intensive wood cleaner

intensive wood cleanerZmywacz do drewna
Zmywacz do drewna WOODCARE (dawniej PROTEGO) jest bardzo skuteczny i zaleca się jego stosowanie przed olejowaniem – również ponownym – podłóg drewnianych jak też do czyszczenia podłóg mocno zabrudzonych. Używa się go również przed olejowaniem do usuwania pigmentów i resztek wapna po ługowaniu. Zmywacz można stosować do czyszczenia wszelkich powierzchni drewnianych jak również paneli.

Instrukcja stosowania:
1. Wymieszać 125 ml zmywacza z 5 l letniej wody.

2. Zawsze korzystać z dwóch wiader: jedno na roztwór zmywacza, a drugie na wodę do płukania. Na podłogę nanosić minimalną ilość roztworu. Roztwór zmywacza powinien pozostać na podłodze tak długo, aż brud się rozpuści. Zmywakiem na kiju zebrać brudną wodę z podłogi, po czym zmywak wypłukać w wiadrze z wodą.

3. Zawsze po zebraniu brudnej wody podłogę należy wytrzeć dobrze wykręconym zmywakiem. Na powierzchni nie mogą pozostawać plamy wody.

4. W przypadku podłogi zaniedbanej lub bardzo brudnej do rozpuszczenia brudu należy użyć polerki jednotarczowej z białą wkładką. Zbieranie brudnej wody z podłogi i zmywanie jej roztworem mydła jest opisane w punkcie 3.

5. Po oczyszczeniu zmywaczem podłoga wymaga olejowania lub umycia mydłem z olejem w celu zabezpieczenia powierzchni.

Usuwanie: Pozostałości i pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Oświadczenie o treści: an – i nonionske i środki powierzchniowo czynne
Zużycie: 1 l na 250 – 300 m2 podłogi.

Produkt drażniący // R36

Działa drażniąco na oczy. (R36)

Chronić przed dziećmi.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (np. słońca). Przechowywać z dala od dzieci w miejscu nie narażonym na mróz.
Uwaga: W celu sprawdzenia zgodności zawsze należy wykonać próbę na powierzchni.

Informacje o atestach
Deklaracja zgodności
Karta techniczna Intensive wood cleaner