HYCOL TS5

HYCOL-TS5ROZPUSZCZALNIKOWY KLEJ DO PARKIETU

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy, bezwodny, niezawierający metanolu, szybkowiążący klej na bazie żywic syntetycznych o doskonałej przyczepności i wysokiej wytrzymałości, przeznaczony do klejenia posadzek drewnianych według DIN 281. Do przyklejania parkietu, mozaiki parkietowej, parkietu lamelowego, mozaiki sztorcowej (przemysłowej), mozaiki tradycyjnej i pałacowej oraz parkietu taflowego z krajowego drewna na podkładach cementowych, anhydrytowych, z lanego asfaltu oraz na podłożach drewnianych po przeszlifowaniu. Nie nadaje się do parkietu masywnego o grubości 10 mm. Do przyklejania lakierowanego fabrycznie parkietu litego i desek polecamy stosować Legnopol 2000 lub SMP BOND. Do stosowania wewnątrz.

Przystosowany do użycia pod meble na kółkach (EN 12529) oraz na ogrzewaniu podłogowym.

  •  Wysoka wytrzymałość na ścinanie
  • Szybko wiążący
  • Szeroki zakres stosowania
  • Wysoka wytrzymałość końcowa
  • Bardzo łatwy do rozprowadzania
  • Bardzo ładny odlew zęba

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Baza surowcowa: Żywice syntetyczne, zawiera rozpuszczalniki
Ciężar właściwy: 1,55 Gramm/cm3
Zawartość ciał stałych: 82%
Nakładanie: szpachla zębata TKB B 5 – B 11.
Zużycie: ok. 700 – 1000g/m² w zależności od użytej szpachli zębatej i podłoża.
Czas odparowania: brak
Czas klejenia: ok. 10  minut w zależności od nałożonej ilości w normalnych warunkach.
Czas do użytkowania posadzki: ok. 24 do 72 godzin.
Temperatura użycia: powyżej +10°C
Składowanie: powyżej +5°C, Wrażliwy na mróz.
Okres przydatności do użycia: ok. 24 miesięcy w orginalnych opakowaniach w temperaturze pokojowej.
Wskazówki dot. zagrożeń:  Łatwopalny: Nie wdychać oparów. Podczas pracy z produktem, a po jej   zakończeniu należy intensywnie wietrzyć pomieszczenia.
Giscode: S1
Opakowanie: Wiadro metalowe
Wielkość opakowania: 20 kg – 44 opakowania na palecie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365 wzgl. 18352 i Onorm B2218 wzgl. B2236-1). Podłoże musi być twarde, nośne, suche, bez spękań, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji obniżających przyczepność kleju. Z jastrychów cementowych usunąć odpowiednimi maszynami warstwę mleczka cementowego. Przed klejeniem parkietu należy zagruntować jastrych gruntem Primer VS i poczekać jak grunt wyschnie. Jastrychy anhydrytowe przed klejeniem przeszlifować (ziarno 16) w celu usunięcia warstwy mleczka anhydrytowego (zgorzeli), odkurzyć i zagruntować. Podkłady z ogrzewaniem podłogowym należy z reguły zagruntować środkiem Primer VS. Na podkładach alfaltowych odradzamy układanie parkietu. Nierówności podłoża należy wyrównać przynajmniej 3 mm warstwą masy wzmacnianej włóknem Fibrodur lub mocnej masy Levelfast.

SPOSÓB UŻYCIA:  Przed użyciem należy zamieszać klej, a następnie nakładać równomiernie na podłoże odpowiednią szpachlą zębatą. W celu uzyskania przyklejenia parkietu na całej powierzchni należy stosować szpachle o odpowiednim rozmiarze zęba. Klej nakładać na takiej powierzchni, na jakiej można ułożyć parkiet w czasie 10 minut. Deszczułki układać natychmiast, lekko przesunąć i docisnąć. Zwracać uwagę na możliwie pełne pokrycie klejem spodniej strony deszczułek. Pomiędzy ścianami, a parkietem zachować odstęp o szerokości 10-15 mm. Unikać sklejania deszczułek ze sobą. Świeże pozostałości kleju można usuwać przy pomocy Cleancoll. Narzędzia należy czyścić Solvente CH 500 (zapoznaj się z odpowiednimi kartami technicznymi produktów).

UWAGI: Podane czasy odnoszą się do normalnych warunków (ok. +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane <65%. Niskie temperatury  wydłużają, a wysokie skracają czas układania, wiązania i schnięcia a także czas do użytkowania posadzki. Rozpoczęte opakowania starannie zamykać a pozostałą zawartość zużyć niezwłocznie. Zimą należy klej odpowiednio długo klimatyzować w pomieszczeniu, żeby uzyskał temperaturę pokojową. Obok poniższej karty należy uwzględniać zalecenia producenta posadzki i karty techniczne ww. produktów. Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP. Klasa niebezpieczeństwa B według VbF oznakowanie F.  P. Unikać kontaktu z płynnym produktem oraz wdychania   oparów rozpuszczalników. Produkt i jego opary są łatwopalne. Nie palić, unikać otwartego ognia. Podczas pracy z produktem, a także po jej zakończeniu należy intensywnie wietrzyć pomieszczenia. W celu uniknięcia pojawienia się iskry elektrycznej odłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, przełączniki itp.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż a wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.

DO POBRANIA:

Deklaracja zgodności
Atesty PZH Hycol TS 5
Informacje o atestach
Karta charakterystyki HYCOL TS 5
Karta techniczna HYCOL TS5