Deep cleaner A + B

deep-cleaner-adeep-ceaner-abZmywacz WOODCARE (dawniej PROTEGO) A + B to rozwiązanie systemowe do dokładnego oczyszczania mebli ogrodowych i desek tarasowych z pleśni i znacznych zabrudzeń jak też do usuwania z porów suchych resztek oleju. ‎‎‎W łatwy sposób doskonale usuwa pleśń znajdującą się na powierzchni bez konieczności jej szlifowania. Oczyszcza drewno i przewraca jego oryginalną barwę. Po użyciu tego środka drewniana powierzchnia nie jest zabezpieczona i wymaga olejowania. Zmywacz A  rozpuszcza pleśń, grzyby i brud, zaś zmywacz B neutralizuje poprzednią obróbkę i przywraca kolor drewna.

Oba produkty należy stosować razem!

Przygotowanie: Zmywacz A i 2 może odbarwiać wapień ilasty i drewno. Dlatego oczyszczanie należy prowadzić w miejscu z dostępem do instalacji ściekowej i nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Instrukcja stosowania:

 1. Drewnianą powierzchnię obficie zmoczyć wężem ogrodowym.
 1. Teraz nanieść zmywacz A. W celu zabezpieczenia oczu i skóry rąk założyć okulary i rękawice ochronne. Szorować szczotką drewnianą powierzchnię do momentu rozpuszczenia pleśni i brudu. Zmywacz A miesza się z wodą w stosunku 1:3; jednak do powierzchni z drewna sosnowego i dębowego zmywacz ma być nierozcieńczony.
 1. Teraz dokładnie spłukać powierzchnię i upewnić się, czy cały brud został usunięty.
 1. Kiedy drewno jest jeszcze mokre, nanieść zmywacz B. Dobrze wcierać zmywacz B w pory do momentu, aż drewno rozjaśni się.
 1. Następnie dokładnie spłukać powierzchnię, pozostawić do wyschnięcia i zaolejować olejem zewnętrznym Protego.

 

Usuwanie: Pozostałości i pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zużycie: 1 l na 15 – 20 m2 drewna.

Produkt żrący // R34
Powoduje oparzenia. (R34)
 Zawiera:
wodorotlenek sodu
• Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

• Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

• Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

• W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jez˙eli to możliwe, pokaż etykiete˛.

• Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Uwaga:
W celu sprawdzenia zgodności zawsze należy wykonać próbę nanoszenia.

Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (np. słońca). Przechowywać z dala od dzieci w miejscu nie narażonym na mróz.

Zmywacz B

Zmywacz A + B to rozwiązanie systemowe do dokładnego oczyszczania mebli ogrodowych i desek tarasowych z pleśni i znacznych zabrudzeń jak też do usuwania z porów suchych resztek oleju. ‎‎‎W łatwy sposób doskonale usuwa pleśń znajdującą się na powierzchni bez konieczności jej szlifowania. Oczyszcza drewno i przewraca jego oryginalną barwę. Po użyciu tego środka drewniana powierzchnia nie jest zabezpieczona i wymaga olejowania. Zmywacz A rozpuszcza pleśń, grzyby i brud, zaś zmywacz B neutralizuje poprzednią obróbkę i przywraca kolor drewna.

Oba produkty należy stosować razem!

Przygotowanie: Zmywacz A i 2 może odbarwiać wapień ilasty i drewno. Dlatego oczyszczanie należy prowadzić w miejscu z dostępem do instalacji ściekowej i nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 1. Po oczyszczeniu zmywaczem A nanieść zmywacz B, kiedy drewno jest jeszcze mokre.
 1. Zmywacz B nanosić do momentu, aż drewno rozjaśni się.
 1. Następnie spłukać drewno np. wężem ogrodowym.
 1. Pozostawić do wyschnięcia na 48 h, zależnie od temperatury.
 1. Po całkowitym wyschnięciu lekko przeszlifować powierzchnię i zaolejować olejem zewnętrznym Protego. W celu uzyskania lepszej ochrony zaleca się zastosowanie pigmentowego oleju zewnętrznego.

Zużycie: 1 l na 15 – 20 m2 drewna.

 • Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (np. słońca). Przechowywać z dala od dzieci w miejscu nie narażonym na mróz.

Uwaga: W celu sprawdzenia zgodności zawsze należy wykonać próbę nanoszenia.

Deklaracja zgodności
Informacje o atestach
Karta techniczna Zmywacz A + B