COMFORT K1


WOLNY OD ZWIĄZKÓW NMP, WYSOKIEJ JAKOŚCI JEDNOSKŁADNIKOWY LAKIER POLIURETANOWO AKRYLOWY NA BAZIE WODY, O DUŻEJ ODPORNOŚCI, NADAJĄCY DREWNU NATURALNY WYGLĄD

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Jednoskładnikowy, wysokojakościowy, na bazie wody, poliuretanowo – akrylowy lakier do parkietu z wysoką odpornością na ścieranie i zarysowanie, dobrze kryjący (wypełniający). Łatwy w aplikacji, nadający podłodze drewnianej naturalny kolor. Przeznaczony do powierzchni o średnim i dużym natężeniu ruchu. Nie zawiera NMP zgodnie z normą 2004/42/EC (high performance single-component paint, Cat. I, limit value 140). Występuje w połysku oraz wersji satynowej (półmat). Przeznaczony jest do lakierowania posadzek drewnianych. Do stosowania wewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:
Baza surowcowa: syntetyczne żywice w wodnej emulsji
Lepkość: 18-20 sec. (No. 4 Ford cup)
Ciężar właściwy: 1 g/cm³
Rozcieńczenie: nie jest potrzebne – jeśli jest wymagane zaleca się rozcieńczać wodą destylowaną lub DILUENTE ECO R thinner
Aplikacja: wałek
Zużycie: 80-100 ml/m²
Taber test (1000 rotations, 1000 grams, CS-10 wheel): 31 mg.
Przyczepność (cross hatch test): 100 %
Temperatura aplikacji: od +10℃ do +25°C
Czas schnięcia: powierzchniowo suchy 60 min.
Możliwość matowienia: około. 12 godz.
Czas pomiędzy warstwami: około. 6-12 godz
Ostateczny czas utwardzenia: 72 godz.
Poziom glosów: Gloss 85 ±5 gloss
Satin 45 ±5 gloss
Matt 15 ±5 gloss
VOC zawartość: 49 g/l
Temperatura magazynowania: od +5℃ do +25°C
Okres przydatności: 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, nieotwartym
Czyszczenie: wodą, gdy produkt jest jeszcze nieutwardzony
Zastosowanie: do wewnątrz
Karta bezpieczeństwa: Tak
Opakowanie: 5 l

Sposób użycia: Parkiet musi być właściwie przyklejony i wyszlifowany, żeby zapewnić powierzchnię gładką, równą, wolną od pozostałości starych lakierów, farb, olei itd. Przed nałożeniem parkiet musi być dobrze odkurzony, żeby usunąć wszystkie pozostałości po szlifowaniu, kurz itd. Należy upewnić się czy wszystkie szczeliny między parkietem są starannie wypełnione produktem Rasostuc CH1T oraz czy fugenkit jest całkowicie suchy. Następnie powierzchnię należy przeszlifować, odkurzyć, starannie wyczyścić w celu usunięcia całkowicie pyłu, kurzu. Wilgotność drewna powinna wynosić 8-11%. Przed aplikacją lakieru należy położyć lakier podkładowy np. (FONDO CH 7 SPECIAL, COMFORT PRIME K1, COMFORT PRIME K2,), który musi całkowicie wyschnąć. Zanim przystąpimy do aplikacji lakieru, należy go dokładnie wymieszać i przepuścić przez filtr, następnie odczekać kilka minut. Lakier nakładany równomiernie, aplikując odpowiednią ilość, która jest podana w karcie technicznej produktu. Po całkowity wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru i jej przematowieniu (papierem 180-220), nakładamy drugą warstwę. W razie konieczności możemy nałożyć jeszcze trzecią warstwę.
W przypadkach kiedy lakier jest nakładany w temperaturze otoczenia powyżej 25°C i relatywnie niskim poziomie wilgotności powietrza, zaleca się dodanie Diluente Eco R w ilości 5%, żeby ułatwić nakładanie lakieru.

INNE INFORMACJE:

Zaleca się zawsze dokonanie próby na nieznanych gatunkach drewna w celu sprawdzenia jak lakier wpłynie na kolor drewna. Lakier COMFORT K1 jest kompatybilny ze wszystkimi lakierami ECO oraz COMFORT serii. Nie można nakładać lakierów na bazie rozpuszczalników na ten lakier. Do właściwej pielęgnacji parkietów zabezpieczonych lakierami COMFORT K1, rekomendowany jest produkt o nazwie ECOGOLD DETERGENTE neutral lub GOLDEN PARQUT self-polishing wax. Przed nałożeniem lakieru, produkt musi zaaklimatyzować się do wymaganej temperatury. Ten produkt nie jest mrozoodporny. Podane czasy schnięcia odnoszą się do temperatury otoczenia . 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza.
WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI:
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu produktu. W czasie stosowania przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP. Opakowania należy utylizowa ć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje
Karta chrakterystyki COMFORT K1