CLEANCOLL

CEANCOLWYSOKOJAKOŚCIOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIE I USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO KLEJACH DO PARKIETÓW

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Specjalny środek czyszczący do usuwania pozostałości klei na powierzchniach parkietowych. Cleancoll nie uszkadza standardowych powłok lakierniczych. Zaleca się, na każdej powierzchni przed zastosowaniem, dokonanie próby.

Na nieznanych, zaolejowanych lub zawoskowanych powierzchniach należy przeprowadzić próbę, mającą na celu sprawdzenie, czy produkt się nadaje.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Baza surowcowa: Mieszanka nieorganicznych rozpuszczalników
Kolor: Bezbarwny
Nakładanie: czystym ręcznikiem, szmatką
Zużycie: ok. 20/30 ml/m
Temperatura użycia: powyżej +10°C
Temperatura przechowywania: powyżej +5°C   wzg. około 25°C.  Wrażliwy na mróz
Okres przydatności: ok. 24 miesięcy w orginalnych opakowaniach w temperaturze pokojowej
Wskazówki dot. zagrożeń: Łatwopalny
Opakowanie: W butelce 1 l

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Duże ilości świeżego kleju muszą zostać usunięte szpachelką. Pozostałości kleju lub powstałe zabrudzenia na parkiecie należy czystym ręcznikiem (szmatką), nasączonym produktem Cleancoll, zwilżyć, żeby produkt mógł zadziałać na zabrudzenie, a następnie wytrzeć do pełnego usunięcia zabrudzenia. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

UWAGI: Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż a wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.

DO POBRANIA:

Deklaracja zgodności
Informacje o atestach
Karta techniczna cleancoll
Karta charakterystyki CLEANCOLL